Fra DAF's 75 års jubilæumsbog 1981 (bis nåede også et skrive 100 års jubilæumsbogen, den flotte Glimt):