Denne hjemmeside er til fremme for sundhed og glæde gennem løb og motion.
"Hva' løver du atter?" sagde min far, "ta' dog en skovl og og brug din energi på noget formålstjenligt".
Jeg kommer fra landet, og her er motion en naturlig del af arbejdet, men i mit arbejde i dag er motion ikke en
naturlig del, hvilket det heller ikke er
for de fleste andre, jeg kender.
Så i dag med de livsstilssygdomme vi
pådrager os i det moderne samfund,
er løb i høj grad formålstjenligt.
 
 
 
 
 
 
Har du en god pensionsordning, men
en livsstil som forkorter dit liv, så har
du også brug for motion. Måske burde
det være en del af ordningen:
10% af indkomsten, 20 min løb om
dagen og 30 år på pension.
 
Løb er bedre end Fontex! Jeg kender
ikke virkningen af lykkepiller, men jeg
kender virkningen af løb og er overbevist
om at det kan være bedre.
Man siger at Familien Danmark har et
stort overforbrug af medicin, men med en
daglig dosis morgenløb, er jeg sikker på,
at forbruget kunne nedsættes!
 
I den moderne verden bruger vi mange
milliarder på Drug Discovery - forskning
i ny medicin mod f.eks. fedme og
depression, en invistering, som jeg synes,
forpligter os på også at gøre en indsats
der er fysisk! 
                                                                      Peder Troldborg
 
jan. 2004
 
 
 
formål
 
step in         &         follow!
Foto: Hans Kilian
 
10, 20, 30 -> healthcare in the long run      
home
Puls eller piller?
Hvis jeg var læge,
ville jeg ordinere løb,
en lille daglig dosis.